HAKKIMIZDA

YURT Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Antalya ili Kumluca ilçesinde üç adet HES işletmesi ile faaliyet gösterilmektedir.

ALAKIR HES, Finike – Kumluca’da 1971 yılında işletmeye açılan Alakır Barajı’ ndan beslenerek enerji üretmek üzere planlanmıştır. Tesisimize D.S.İ. Genel Müdürlüğü ile karşılıklı olarak imzalanan 12.03.2008 tarihli “Su Kullanım Hakkı Anlaşması” ve 20.03.2008 tarih, EÜ/1539-4-1122 numaralı Üretim Lisansı ile Alakır Hidroelektrik Santralı üretim tesisinde 20.03.2008 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle elektrik enerjisi üretim izni verilmiştir. Tesis  19.11.2009 tarihinde tamamlanmış olup geçici kabulü ise, 29.01.2010 tarihinde ETKB tarafından yapılmış ve aynı gün içerisinde ticarî faaliyete başlanmıştır.

KOZDERE HES, Antalya-Kumluca İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. D.S.İ. Genel Müdürlüğü’ nce geliştirilen ve “Batı Akdeniz Havzası İstikşaf Raporu 1962”de yer alan enerji projelerinden biridir. KOZDERE HES projesine 24.01.2013 tarih ve EÜ/4249-2/2533 sayılı üretim lisansı verilmiştir. Tesisin inşası 03.10.2011 tarihinde  tamamlanmıştır. Tesis, 08.10.2011 tarihinde Ünite-1’in “Geçici Kabul”ünün yapılmasını müteakip işletmeye alınmıştır.

TOCAK-1 HES Üretim Tesisi’ne, D.S.İ. Genel Müdürlüğü ile karşılıklı olarak imzalanan 03.08.2007 tarihli Su Kullanım Hakkı Anlaşması ve 17.08.2007 tarih, EÜ/1280-2/919 numaralı Üretim Lisansı ile 17.08.2007 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle elektrik enerjisi üretim izni verilmiştir. Tesisin inşası 20.03.2009’ da tamamlanmıştır. Tesisin geçici kabulü ise, 08.05.2009 tarihinde ETKB tarafından görevlendirilen heyet tarafından yapılmıştır.